گالری


بوفه سنتی

بوفه ۴۵*۴۵*۸۰سانتی متر

آینه قدی آنتیک کهنه کار

آینه قواره بری با تزیین نقاشی پشت شیشه           ابعاد:۱۸۰*۸۵ سانتی متر  

آینه آنتیک قدی آینه قواره بری با تزیین نقاشی پشت شیشه

آینه آنتیک قدی آینه قواره بری با تزیین نقاشی پشت شیشه ابعاد:۱۸۰*۸۵ سانتی متر  موجودی :یک قطعه  

آینه سنتی “کهنه کار”

آینه با تزیین نقاشی و شیشه رنگی چوب چنار ابعاد:۶۸*۱۳۲ ساتی متر

آینه قواره بری سنتی دست ساز

آینه سنتی (سفارشی) ۱۶۰*۸۵ سانتی متر

آینه سنتی کهنه کار

آینه یا تزیین نقاشی پشت شیشه و آینه ابعاد:۹۰*۷۸ سانتی متر

پنجره قواره بری دایره

پنجره قواره بری دایره با تزیین نقاشی پشت شیشه قطر:۸۰سانتی متر موجودی:دوقطعه

نشیمن بوفه سنتی

نشیمن بوفه دار ابعاد:۴۵*۴۵

میز سنتی

میز پذیرایی سنتی ابعاد:۱۰۰*۶۰ ارتفاع:۵۰

نشیمن بوفه دار

نشیمن بوفه دار با تزیین نقاشی ابعاد:۱۲۰*۶۰ سانتی متر

صبحانه خوری سنتی

میز وچهار پایه چوب چنار

ساخت مبلمان سفارشی

۱۶۰*۷۰سانتی متر  

صندوق چوبی

صندوق چوبی با روکش مخمل و فلز کاری

کهنه کار

هنر های چوبی کهنه کار فعالیت رسمی و حرفه ای خود را به مدیریت خانم موسوی در غالب کارگاه هنری از سال 1391 آغاز کرده است . از مهم ترین اهداف ابن کارگاه هنری زنده نگه داشتن هنر" قواره بری " می باشد (ﻗﻮﺍﺭﻩ ﺑﺮﻱ ﭼﻮﺏ ﻫﻨﺮﻱ ﺍﺳﺖ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺍﺯ ﻫﻨﺮ ﺯﻳﺒﺎﻱ ﮔﺮﻩ ﭼﻴﻨﻲ ﻭ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺁﻥ ﺍﺯ ﮐﻨﺎﺭ ﻫﻢ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﺑﺮﻳﺪﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﭼﻮﺏ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ آلت و ﺍﺗﺼﺎﻝ ﻣﻴﺎﻥ ﺁﻥ ﻫﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ.

بیشتر بدانید !

پارتیشن قواره بری

پارتیشن ثابت(سفارشی) ابعاد ۱۸۰*۸۰  

ارسی قواره بری مرمت شده

گوشواره قواره بری مرمت شده ابعاد:۱۵۰*۱۸۸

ارسی قواره بری کهنه کار

گوشواره قواره بری سه دری با شیشه های زرپوش دست ساز ابعاد:۱۵۰*۱۲۶ سانتی متر  

پنجره قواره بری مربع

پنجره قواره بری ابعاد:۸۰*۸۰سانتی متر موجودی: دو قطعه  

در دو لنگه قواره بری

در قواره بری با تزیین شیشه های زر پوش دست ساز(سفارشی) ۲۴۰*۹۵سانتی متر

پنجره قواره بری

پنجره قواره بری با حاشیه آلت چینی ابعاد:۱۶۰*۷۰