آیینه سنتی قواره بری

آیینه با تزیین نقاشی پشت شیشه و قواره بری

ابعاد :۸۵*۸۵