ارسی ها اوج هنر شیشه و چوب

ارسی ها اوج هنر شیشه و چوب

ارسی پنجره مشبکی است که به جای گشتن روی پاشنه گرد، بالا می‌رود و در محفظه‌ای که در نظر گرفته شده است، جای می‌گیرد. ارسی معمولا در اشکوب  کوشک‌ها و پیشانی و رواق ساختمان‌های سردسیری دیده می‌شود. نقش شبکه‌ای ارسی معمولا مانند پنجره و روزن‌های چوبی است.

ادامه مطلب