پنجره قواره بری

پنجره قواره بری با حاشیه آلت چینی

ابعاد:۱۶۰*۷۰