پارتیشن قواره بری

پارتیشن ثابت(سفارشی)

ابعاد ۱۸۰*۸۰