نشیمن بوفه دار

نشیمن بوفه دار با تزیین نقاشی

ابعاد:۱۲۰*۶۰ سانتی متر