میز سنتی

میز پذیرایی سنتی

ابعاد:۱۰۰*۶۰

ارتفاع:۵۰