بوفه کوچک

بوفه کوچک با تزیین نقاشی پشت شیشه

چوب راش

سایز:۵۷*۳۱*۸۰