بوفه سه طبقه کوچکبوفه با تزیین نقاشی پشت شیشه

چوب راش

سایز:۵۷*۳۱*۱۲۰