آینه سنتی کهنه کار

آینه یا تزیین نقاشی پشت شیشه و آینه

ابعاد:۹۰*۷۸ سانتی متر