آینه سنتی قواره بری کهنه کار

آینه با تزیین نقاشی پشت شیشه و قواره بری

ابعاد :۸۵*۸۵